IZPIT ZA ČOLN

Razpoložljivi termini tečajev

Izberite datum in kraj tečaja s klikom na gumb ali v spodnjem koledarju

Izpit za čoln

Izpit za čoln mora imeti vsak, ki želi upravljati vodni skuter, motorni čoln ali jadrnico  do dolžine 24 m.

Potek izpita

Izpit poteka pred 3 člansko komisijo uslužbencev Uprave RS za pomorstvo  in je sestavljen iz praktičnega dela (vezanje vozlov in znanje navigacijskih kart) in teoretičnega dela.

Opravljanje zpita

Izpit je možno opravljati v:

 • Ljubljani  na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor
 • Mariboru na Javni agenciji za železniški promet
 • Kopru na Upravi RS za pomorstvo v Kopru

Opis tečaja

Tečaj obsega 12 šolskih ur (3 dni x 4 šolske ure ali 2x dni po 6 šolskih ur) in je v skladu z pravilnikom Uprave RS za pomorstv boste pridobili znanja, ki so potrebna za uspešno opravljanje izpita.

Tečaj

Tečaj je sestavljen tako, da tečajniki pridobijo vsa potrebna teoretična in praktična znanja za uspešno opravljanje izpita.

Vsebina tečaja

 • pomorski predpisi
 • mornarska dela in veščine
 • pravila o izogibanju trčenju na morju
 • osnove navigacije
 • osnove motoroznanstva

Izpit za čoln mora imeti vsak, ki želi upravljati čoln ali jadrnico do dolžine 24 m. Udeležite se našega tečaja in pridobite naziv voditelj čolna za vsa plovila do dolžine 24m. Naša navtična ekipa bo poskrbela, da postanete samostojen in samozavesten voditelj čolna. Tečaj je sestavljen tako, da tečajniki pridobijo vsa potrebna teoretična in praktična znanja za uspešno opravljanje izpita. Tečaj se izvaja pod okriljem izkušenih mojstrov navtike. Z njihovo pomočjo boste po opravljenem preizkusu varno in samozavestno pluli po širnem morju. Na našem tečaju za izpit za čoln boste na zanimiv in strukturiran način osvojili vsa potrebna znanja za uspešno pridobitev izpita za čoln. OPIS TEČAJA Tečaj za voditelja čolna, ki obsega 12 šolskih ur poteka v dveh možnih terminih v Ljubljani in sicer:

 

 • Ponedeljek, torek in sredo popoldan od 18ih do cca. 21ih.
 • Sobota in nedelja od 9ih do cca. 13ih.

 

Tečaj je v skladu z pravilnikom Uprave RS za pomorstvo in na njem boste pridobili znanja, ki so potrebna za uspešno opravljanje izpita. Tečaj je sestavljen iz večih poglavij, ki zavzemajo znanja na področju:

 

 • Mornarskih del in veščin
 • Pravil o izogibanju trčenja na morju
 • Osnov motorologije
 • Osnove navigacije
 • Osnove motoroznanstva

 

Vsi vsebinski sklopi so sestavni del izpitnega programa za voditelja čolna. IZPIT ZA ČOLN Izpit poteka pred 3 člansko komisijo uslužbencev Uprave RS za pomorstvo  in je sestavljen iz praktičnega dela (vezanje vozlov in znanje navigacijskih kart) in teoretičnega dela.. Izpit je možno opravljati na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor v Ljubljani, Javni agenciji za železniški promet v Mariboru,  Upravi RS za pomorstvo v Kopru,.

NAVODILA ZA PRIJAVO K IZPITU Izpolnjen obrazec oddate na Upravo RS za pomorstvo. Izpit za voditelja čolna se opravlja pred izpitno komisijo Uprave Republike Slovenije za pomorstvo na sedežu Uprave RS za pomorstvo v Kopru, v prostorih Ministrstva za javno upravo v Ljubljani ali v prostorih Javne agencije za železniški promet v Mariboru. Kandidati morajo na vlogi navesti želeni kraj opravljanja izpita. Uprava določi kandidatu rok za opravljanje izpita za voditelja čolna, ko je vloga popolna. Kliknite tukaj za prenos vloge

 

ZA ODDAJO VLOGE POTREBUJETE

 • dokazilo o poravnani upravni taksi
 • dokazilo o poravnani pristojbini
 • potrdilo o zdravstveni sposobnosti: kot potrdilo o zdravstveni sposobnosti velja vozniško dovoljenje katerekoli kategorije. V kolikor je bilo kandidatu izdano vozniško dovoljenje, si podatke o tem pridobi organ sam. Če kandidat želi, lahko kopijo vozniškega dovoljenja prijavi priloži tudi sam. V primeru, da kandidat organu s podpisano izjavo prepove, da si organ iz uradnih evidenc sam pridobi podatke o izdanem vozniškem dovoljenju, se prijava šteje za popolno, ko je priložena kopija vozniškega dovoljenja.
 • potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči (kot potrdilo o opravljeni prvi pomoči velja vozniško dovoljenje A ali B ali C ali D ali E kategorije). V kolikor je bilo kandidatu izdano vozniško dovoljenje za eno izmed navedenih kategorij, si podatke o tem pridobi organ sam. Če kandidat želi, lahko kopijo vozniškega dovoljenja prijavi priloži tudi sam. V primeru, da kandidat organu s podpisano izjavo prepove, da si organ iz uradnih evidenc sam pridobi podatke o izdanem vozniškem dovoljenju, se prijava šteje za popolno, ko je priložena kopija vozniškega dovoljenja.
 • fotografija velikosti 3,5 x 4,5 cm. 

 

INFORMATIVNI IZPITNI ROKI Informacijo o izpitnih rokih za voditelja čolna v Mariboru, Ljubljani in v Kopru najdete na spodnji povezavi. http://www.up.gov.si/si/storitve/izpiti/informativni_izpitni_roki/