fbpx

Poseidon navtika

VAROVANJE ZASEBNOSTI

v zavodu za navtično izobraževanje

 
1. UVOD

Varovanje zasebnosti posameznika so predstavljeni kot splošni pogoji varovanja in obdelave osebnih podatkov in veljajo za spletno stran https://poseidon-navtika.si  (v nadaljevanju kot »splošni pogoji«).

 
2. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov zbranih in obdelanih v povezavi z uporabo spletne strani https://poseidon-navtika.si je zavod za navtično izobraževanje (v nadaljevanju kot »zavod ZNI«, »mi« ali »nas«): 

ZAVOD ZA NAVTIČNO IZOBRAŽEVANJE

KUNAVERJEVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA

davčna št.: 46147772

matična št.: 8501491000

 
3. KONTAKTNI PODATKI

Če imate kakršna koli vprašanja vezana na ali v povezavi s predmetnimi splošnimi pogoji ali bi radi podali pritožbo glede naše obdelave vaših osebnih podatkov ali bi želeli uresničiti katero od svojih pravic (glejte 8. točko), nas prosim kontaktirajte na kontaktni obrazec: https://poseidon-navtika.si/kontakt/

 
4. POSAMEZNIKI KATERIH OSEBNI PODATKI SE OBDELUJEJO

Predmetni splošni pogoji se nanašajo na zbiranje in obdelavo osebnih podatkov uporabnikov spletne strani https://poseidon-navtika.si//.

 
5. KATEGORIJE OBDELOVANIH OSEBNIH PODATKOV, NAMEN OBDELAVE IN PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO

5.1. Katere osebne podatke zbiramo?

Zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, ki nam jih aktivno posredujete preko spletne strani https://poseidon-navtika.si/ (npr. ko oddate naročilo, potrdite prijavo, nam pošljete e-sporočilo), kar obsega naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • Osnovni osebni podatki o posamezniku: ime, priimek, naziv podjetja, datum rojstva;
 • Kontaktne podatke: država, naslov, poštna številka, kraj, telefon, e-mail naslov;
 • Informacije glede izbranih načinov komunikacije,
 • Podatki, ki omogočajo oblikovanje profilov.

5.2. Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?

Osebne podatke obdelujemo le za določene, izrecne in zakonite namene in jih ne bomo obdelovali na noben način, ki ni združljiv s temi nameni. Takšen namen je lahko odgovor na vaše povpraševanje, izvajanje naročila oz. obravnava vaše zahteve, ki ste nam jo posredovali preko spletne strani https://poseidon-navtika.si/, izboljšanje vašega obiska na eni od naših spletnih strani ali portalov, izboljšanje naših izdelkov in storitev na splošno, ponudbo storitev ali aplikacij in trženjske akcije. 

5.3. Kakšne so pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov?

V skladu s predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov lahko vaše osebne podatke obdelujemo:

 • če ste privolili v obdelavo osebnih podatkov;
 • če je to potrebno zato, da lahko sklenemo in/ali izpolnimo pogodbo z vami (vse v skladu s 6/1-b. členom GDPR);
 • če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva zavod ZNI, ali druga tretja oseba, vse skladno s 6/1-f. členom GDPR – npr. za potrebe neposrednega trženja oz. pošiljanja e-pošte (npr. za namen obveščanja posameznikov o ugodnostih in novostih zavoda ZNI, zagotavljanja podpore strankam, pošiljanja vabil na predstavitve novih storitev in produktov, vabila na dogodke, novih nakupnih možnostih, pošiljanja revij),
 • če to zahteva zakon (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).
 
6. PREJEMNIKI OZ. KATEGORIJE PREJEMNIKOV OSEBNIH PODATKOV

Dostop do vaših osebnih podatkov je omejen zgolj na tiste posameznike, ki se z njimi morajo seznaniti, da lahko opravijo svoje delovne ali pogodbene obveznosti. Glede na namene za katere zavod ZNI obdeluje vaše osebne podatke, lahko le-te za posamezne namene posredujemo oz. razkrijemo vaše osebne podatke naslednjim kategorijam prejemnikov osebnih podatkov:

 1. pooblaščeni delavci v zavodu ZNI;
 2. našim pogodbenim izvajalcem (naši pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov), od katerih vedno zahtevamo, da vedno ravnajo v skladu z veljavnimi zakoni, politiko varstva osebnih podatkov ter posvečajo veliko pozornosti zaupnosti vaših osebnih podatkov:
  • oglaševalske, marketinške in promocijske agencije in ponudniki storitev npr. Google (Google- samo identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene remarketinga, e-poštni naslov za prikazovanje oglasov v programu Google AdWords, identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene analiz v programu Google Analytics; Facebook – samo identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene remarketinga, e-poštni naslov za prikazovanje oglasov v programu Facebook Custom Audiences), kar nam pomaga izvesti in analizirati učinkovitost naših akcij in promocij.
  • podjetja, ki opravljajo druge storitve za zavod ZNI ali v imenu Zavoda ZNI (na primer zunanji ponudniki storitev, povezanih z IT, računovodski servisi, odvetniške pisarne ipd.)
 3. drugim tretjim osebam:
  • kadar to zahteva zakon ali je zakonito potrebno za zaščito pravic zavoda ZNI;
  • kadar je to potrebno zaradi zagotavljanja skladnosti z zakoni, zahtevami organov, sodno odredbo, pravnimi postopki, obveznostmi, povezano s poročanjem in vlaganjem informacij organom itd;
  • zaradi zaščite pravic, lastnine ali varnosti zavoda ZNI in/ali njenih strank.

Naši poslovni partnerji, navedeni pod točko iii.) zgoraj, smejo vaše osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

 
7. ROK HRAMBE

Vaše osebne podatke bomo hranili v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Hranili jih bomo samo toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere jih obdelujemo, ali za ravnanje v skladu z zakonom. Ko obdelava vaših osebnih podatkov ni več potrebna, vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo ali anonimiziramo, tako da jih ni več mogoče povezati s posameznikom (razen v kolikor moramo vaše osebne podatke hraniti zaradi zagotavljanja skladnosti z zakonskimi obveznostmi npr. osebni podatki vsebovani v pogodbah, komunikaciji, poslovnih pismih, računih so lahko podvrženi obveznosti hrambe do 10 let). Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve, hranimo do vašega preklica. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbenega odnosa z vami, pa hranimo za čas trajanja pogodbenega odnosa in še 5 let po njenem prenehanju (kolikor znaša splošni zastaralni rok).

 
8. VAŠE PRAVICE

V kolikor ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko vaše soglasje prekličete s pisno izjavo oziroma sporočilom, ki nam ga pošljete po e-pošti. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov lahko povzroči, da vam zavod ZNI po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi. Z namenom zagotavljanja in uresničevanja vaših pravic nas lahko vedno kontaktirate in poskrbeli bomo za neposredno uresničevanje vaših šestih temeljnih pravic:

  1. Pravica do dostopa do vaših osebnih podatkov (15. člen GDPR): imate lahko pravico, da od nas zahtevate potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke, in če jih, lahko od nas zahtevate dostop do osebnih podatkov in informacije o dostopu, ki med drugim vključujejo namene obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki. Kljub navedenemu, to ni vaša absolutna pravica, in interesi drugih posameznikov lahko omejijo vašo pravico dostopa do podatkov. Imate pravico pridobiti kopijo osebnih podatkov, ki so predmet obdelave. Za vse nadaljnje kopije, ki bi jih zahtevali, vam lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju nastalih administrativnih stroškov;
  2. Pravica do popravka svojih osebnih podatkov: če v osebnih podatkih najdete kakšno napako, ali če se vam zdijo nepopolni ali napačni, imate pravico, da od nas zahtevate popravek napačnih osebnih podatkov. Odvisno od namena obdelave, imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
  3. Pravica do izbrisa vaših osebnih podatkov: če ne želite več, da hranimo vaše osebne podatke oz. ne obstaja več namen, zaradi katerega smo jih zbirali ali je potekel rok za hranjenje takšnih osebnih podatkov, imate pod določenimi pogoji pravico, da od nas zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, upravljavec pa bom imel obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati;
  4. Pravica do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov: pod določenimi pogoji imate pravico, da od nas zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. V tem primeru bodo zadevni osebni podatki označeni in jih upravljavec lahko obdeluje le za določene namene.
  5. Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov: pod določenimi pogoji imate pravico, da prejmete osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in imate pravico, da te podatke brez našega oviranja posredujete drugemu upravljavcu;

 

 1. Pravica do ugovora: pod določenimi pogoji imate pravico, da na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ali kadar se vaši podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, kadar koli ugovarjate (nasprotujete) obdelavi osebnih podatkov. Upravljavec ima v tem primeru obveznosti, da preneha obdelovati vaše osebne podatke. V kolikor vaše osebne podatke obdelujemo za namen neposrednega trženja, imate nadalje pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi za namene takega trženja, ali zgolj avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov.
  V skladu s zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem organu za varstvo podatkov, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov ni v skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ali drugo veljavno zakonodajo.
 
9. OBLIKOVANJE PROFILOV

Določene podatke uporabljamo za ovrednotenje oziroma oceno, kakšna vsebina komunikacije bi bila za vas najbolj zanimiva in koristna. S tem želimo povečati možnost, da vam predstavimo čim bolj relevantne izdelke ali storitve. S tem namenom posameznike lahko razvrščamo v različne skupine (profile), s katerimi komuniciramo različno oziroma prilagojeno (individualizirano). To pomeni, da različne skupine (profili) posameznikov prejemajo tržna sporočila z različno vsebino, lahko tudi vključno z nakupnimi pogoji (npr. popusti ali plačilni pogoji). Pri razvrščanju posameznikov v skupine (profile) lahko spremljamo, beležimo in uporabljamo tudi odziv posameznika na tržna sporočila, npr. odpiranje e-poštnih sporočil, kliki na povezave, čas, ki ga posameznik preživi na določeni povezavi ipd.

 
 10. VAROVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Zavod ZNI uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred nezakonitim ali nepooblaščenim dostopom ali uporabo, pa tudi pred nenamerno izgubo ali okrnitvijo njihove celovitosti. Vsi ukrepi so oblikovani ob upoštevanju lastne IT infrastrukture, možnega vpliva na vašo zasebnost in stroškov ter v skladu s trenutnimi industrijskimi standardi in prakso. Pogodbeni obdelovalci bodo obdelovali vaše osebne podatke samo, če bodo upoštevali te tehnične in organizacijske varnostne ukrepe.

 
11. VELJAVNOST IN SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV VAROVANJA IN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Predmetni pogoji obdelave veljajo in se uporabljajo od 25. maja 2018.

Ob implementacije novih tehnologij ali ponudbi dodatnih storitev se lahko pokaže tudi potreba po spremembi in dopolnitvi/posodobitvi predmetnih splošnih pogojev varovanja in obdelave osebnih podatkov, zato si zavod ZNI pridržuje pravico, da le-te kadarkoli spremeni/dopolni. Vse spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev bodo objavljene na spletni strani https://poseidon-navtika.si oz. boste o spremembi obveščeni na drug primeren način. 

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Več o piškotkih

Potrjujem
Zavračam
Privacy Policy